REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

REGULAMIN PROMOCJI DRUGI ZABIEG W TAKIEJ SAMEJ LUB NIŻSZEJ CENIE, DLA BLISKIEJ OSOBY GRATIS.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROMOCJI

1.Regulamin
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Klientów w promocji obowiązującej od 1 do 31 grudnia w 2012 roku „Promocja drugi zabieg w takiej samej lub niższej cenie, dla bliskiej osoby gratis”.

2.Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest Salon Wosk i Wizaż, ul.J.Kilińskiego 30, 90-252 Łódź.

3.Promocja

a)W Salonie Wosk i Wizaż, przy zakupie dowolnej usługi Klient otrzymuje drugą dowolną usługę w tej samej lub niższej cenie, do przekazania wybranej osobie.

b) Przekazanie gratisowej usługi jest możliwe poprzez podanie imienia i nazwiska osoby, której chce się przekazać usługę.

c) Odbiór gratisowej usługi odbywa się za okazaniem dowodu osobistego.

d) Gratisowa usługa musi zostać wykorzystana do końca roku 2012, po tym czasie promocja traci ważność.

e) Promocja obowiązuje od 1 do 31 grudnia 2012.

f) Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami, chyba że regulamin stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji w Salonie Wosk i Wizaż oraz na stroniewww.woskiwizaz.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia promocji.
6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.
7. W przypadki zmian w Regulaminie, informacja o zmianie będzie umieszczona na stronie www a nowy Regulamin będzie dostępny w Salonie Wosk i Wizaż.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.

top

NEWSLETTER

Zapisz się a dostaniesz 5% rabatu! Wpisz email, potwierdź rejestrację w otrzymanym mailu.


POLUB NAS!

KONTAKT

WOSK I WIZAŻ
ul. Jana Kilińskiego 30
Łódź, 90-252
881-725-111
www.woskiwizaz.pl
info@woskiwizaz.pl