Warning: Creating default object from empty value in /home/abramova/domains/woskiwizaz.pl/public_html/wp-content/themes/elegance/page-fullwidth.php on line 25
Regulamin Promocji – Karta Stałego Klienta | Wosk i Wizaż

Regulamin Promocji - Karta Stałego Klienta

Regulamin Programu Lojalnościowego
Zasady korzystania z „Karty Stałego Klienta”

I. Wprowadzenie
1. Program Lojalnościowy „Karty Stałego Klienta” organizowany jest przez Salon Wosk i Wizaż z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy: 90-252, ul.Jana Kilińskiego 30.
2. Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób korzystających z usług oferowanych w Salonie Wosk i Wizaż.
3. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystających z usług Salonu Wosk i Wizaż.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program Regulaminu obowiązuje Salon Wosk i Wizaż i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
5. Karta Stałego Klienta to papierowa karta, przypisana do Klienta (Uczestnika), która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
6. Uczestnik Programu j to osoba korzystająca z usług Salonu Wosk i Wizaż (Klient), która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na podstawie niniejszego Regulaminu.

II. Postanowienia Ogólne
1. Uczestnik gromadzi punkty na Karcie Stałego Klienta za zakup każdej usługi wykonywanej w Salonie Wosk i Wizaż, a następnie może je wymienić na gratisowe zabiegi realizowane w Salonie Wosk i Wizaż na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

III. Uczestnictwo
1. Do Programu może przystąpić osoba pełnoletnia.
2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie.
4. Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe do Druku Personalnego Karty Stałego Klienta w sposób  kompletny i zgodny z prawdą oraz korzystać z usług świadczonych w Salonie Wosk i Wizaż.
5. Wraz z otrzymaniem Karty Klient zostanie poinformowany o Regulaminie Programu. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Salonie Wosk i Wizaż oraz na stronie internetowej www.woskiwizaz.pl

IV. Karta
1. Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta.
2. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Karta Stałego Klienta.
3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup usług świadczonych w Salonie Wosk i Wizaż według zasad opisanych poniżej.
4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na gratisowy zabieg według zasad opisanych poniżej.
5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Salonu Wosk i Wizaż o utracie Karty.
6. W przypadku braku powiadomienia Salonu Wosk i Wizaż o utracie lub kradzieży karty, Salon Wosk i Wizaż nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
7. Punkty zbierane na Karcie Stałego Klienta przez Uczestnika są ważne przez okres 1 roku, licząc od dnia założenia Karty. Po upływie powyższego terminu, nie wymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane.

V. System przyznawania punktów
1. Salon Wosk i Wizaż zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup usług świadczonych Salonie Wosk i Wizaż .
2. Za każdą usługę przyznawany jest jeden punkt.
3. Punkty są nabijane na Kartę podczas płatności za usługę i wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta pracownikowi Salonu Wosk i Wizaż .
4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie  Karty Stałego Klienta punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.
5. W przypadku reklamacji usługi punkty przyznane za tą płatność będą anulowane.
6. Program Lojalnościowy nie łączy się  z innymi Promocjami, punkty przyznawane są za usługi pełnowartościowe.
7. Depilacja okolicy pomiędzy pośladkami oraz  pośladków męskich jest wyłączona z programu Karty Stałego klienta.

VI. Wymiana punktów na gratisowe zabiegi i zniżki.
1. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych punktów  na następujące nagrody:
• 4 punkty za 4 zabiegi jednego rodzaju – 1 zabieg tego samego rodzaju gratis
• 4 punkty za 4 zabiegi różnego rodzaju – 1 zabieg o wartości najtańszego z wcześniej wykonanych zabiegów gratis
• karta uprawnia do jednorazowego wykorzystania 30%zniżki na dowolny zabieg w Salonie Wosk i Wizaż, za ten zabieg nie są doliczane punkty
2. Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim
3. Punkty zebrane na koncie uczestnika są ważne przez okres jednego roku od momentu otwarcia Karty Stałego Klienta lub daty ostatniej wymiany punktów na gratisowy zabieg.

VII. Zablokowanie konta
1. Salon Wosk i Wizaż może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
2. Salon Wosk i Wizaż może również zablokować konto w przypadku zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
3. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione.
4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu niezbędne jest poinformowanie o tym pracownika Salonu Wosk i Wizaż .

VIII. Zakończenie lub zawieszenie Programu
1. Salon Wosk i Wizaż   zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Salon Wosk i Wizaż poinformuje o tym fakcie na stronie internetowejwww.woskiwizaz.pl
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na bezpłatny zabieg pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salon Wosk i Wizaż w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w Salonie Wosk i Wizaż, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.

top

NEWSLETTER

Zapisz się a dostaniesz 5% rabatu! Wpisz email, potwierdź rejestrację w otrzymanym mailu.


POLUB NAS!

KONTAKT

WOSK I WIZAŻ
ul. Jana Kilińskiego 30
Łódź, 90-252
881-725-111
www.woskiwizaz.pl
info@woskiwizaz.pl